Phí Bảo Hiểm & Chính Sách Bồi Thường Của Gido

Bảo hiểm hàng hóa luôn là vấn đề được khách hàng quan tâm hàng đầu tại Gido khi sử dụng dịch vụ mua hộ, vận chuyển hàng xuyên biên giới, giao nhận nội địa…Gido có những quy định cụ thể về chính sách bồi thường hàng hóa bị hư hỏng và thất lạc trong quá trình vận chuyển.

I. Phí dịch vụ bảo hiểm hàng hóa

Gido khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm hàng hóa trong lúc tạo đơn hàng trên hệ thống app.gido.vn để đảm bảo quyền lợi của mình. Phí dịch vụ bảo hiểm bằng 5% giá trị đơn hàng.

Lưu ý:

Phí bảo hiểm đã bao gồm 10% VAT và không áp dụng với khách hàng là các Sàn giao dịch Thương mại Điện tử. Đối với các Sàn giao dịch Thương mại Điện tử các bên sẽ thỏa thuận theo từng hợp đồng riêng.
• Bảo hiểm hàng hóa nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho khách hàng khi xảy ra thiệt hại, hư hỏng, mất mát. Quy định cụ thể về việc bồi thường, khách hàng tham khảo chi tiết mục “Trách nhiệm bồi thường của Gido”.
• Phí bảo hiểm không bắt buộc khi sử dụng các dịch vụ của Gido.

II. Trách nhiệm bồi thường của Gido

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của Gido, chính sách đền bù và bồi thường sẽ được công ty thực hiện dựa vào việc khách hàng có mua bảo hiểm hàng hóa cho đơn hàng bị thiệt hại thuộc hai trường hợp dưới đây. Nếu tình huống phát sinh ngoài quy định, Gido sẽ cùng khách hàng tiến hành thỏa thuận ổn thỏa đến khi thống nhất để tiến hành các bước tiếp theo.
• Thất lạc và mất hàng hóa do quá trình vận chuyển.
• Hàng hóa hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

(i) Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường tối đa là 100% giá trị những sản phẩm bị mất, thất lạc, hư hỏng trong quá trình chuyển nhưng không quá 2.000.000VNĐ/sản phẩm.

Để tiến hành các thủ tục bồi thường, Quý khách vui lòng cung cấp cho Gido những chứng từ và thông tin sau: Biên nhận gửi hàng (receipt) của nhà cung cấp có ghi giá trị, trọng lượng kiện hàng, thông tin nhận hàng gồm mã khách hàng và địa chỉ kho của Gido. Mã Tracking đơn hàng.

(ii) Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá

Trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa. Nếu hàng hóa bị mất, thất lạc, hư hỏng trong quá trình vận chuyển thì việc bồi hoàn sẽ được căn cứ trên các tổn thất thực tế nhưng không vượt quá trách nhiệm tối đa của Gido đối với hàng hóa đó (bằng 9 SDR hay giá trị tiền tệ khác tương đương theo quy định của Luật Bưu chính, Nghị định 47/2011/NĐ-CP).

2.1 Lưu ý chung về chính sách bồi thường

– Gido chỉ bồi thường cho khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ, trong mọi trường hợp Gido không bồi thường cho cá nhân hay tổ chức khác được ủy thác bởi khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ.
– Giá trị bồi thường trong các trường hợp trên đã bao gồm hoàn trả lại cước phí dịch vụ đã sử dụng.
Trong mọi trường hợp không xác định được giá trị của sản phẩm/đơn hàng: Bồi thường 04 (bốn) lần cước phí dịch vụ.
– Trừ các trường hợp bất khả kháng, các trường hợp được quy định tại mục “Miễn trừ trách nhiệm bồi thường của Gido” và các trường hợp khác không thuộc về lỗi Gido, trong trường hợp đơn hàng giao tới tay khách hàng bị trễ so với thời gian Gido đã cam kết thì Gido sẽ miễn phí cước phí dịch vụ của đơn hàng bị chậm đó.

2.2 Thời hạn bồi thường

– Sau khi các bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại theo quy định trên, bên bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin (hình ảnh, chứng từ) có liên quan đến việc bồi thường cho bên còn lại.
– Bên gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường cho bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy thông tin có liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, bên gây thiệt hại phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

III. Miễn trừ trách nhiệm bồi thường của Gido

3.1 Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thuờng thiệt hại bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát như sau:

– Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
– Khách hàng không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa.
– Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ.
– Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền.
– Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định, cụ thể:

 • Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp quá thời gian khiếu nại đối với hàng hóa mà trước đó Gido không nhận được bất kỳ khiếu nại nào qua kênh khiếu nại chính thống, cụ thể:
 1. Quá 01 (một) tháng đối với trường hợp khiếu nại về hàng hóa bị hư hỏng và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến hàng hóa.
 2. Quá 06 (sáu) tháng đối với trường hợp khiếu nại về việc mất gói hàng/kiện hàng, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố.
 • Người khiếu nại không phải là khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ của Gido (người khiếu nại không phải là người thanh toán cước phí đơn hàng).
 • Khiếu nại không được gửi đến đúng kênh tiếp nhận khiếu nại đã được truyền thông trước đó.
 • Khách hàng thực hiện khiếu nại không đúng quy trình đã công bố.

– Hàng hóa bị cướp, giật hoặc hư hỏng bởi người nhận là khách hàng hoặc nhà cung cấp đã chỉ định và xuất phát từ lỗi của khách hàng hoặc nhà cung cấp.
– Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ người bán hàng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn màu sắc, kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà bên bán hàng đã cung cấp.
– Trường hợp Gido đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng khách hàng từ chối nhận lại hàng hoặc Gido  không liên hệ được với khách hàng thì Gido sẽ giữ hàng trong vòng 01 (một) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau thời gian này, Gido sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam, hàng hóa kiểm tra bởi Cơ quan chức năng.
– Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do khách hàng vi phạm thì Gido được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng gây ra.

3.2 Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm do trễ thời gian toàn trình trong các trường hợp sau:

– Do nguyên nhân khách quan, do chuyến bay bị chậm trễ, hủy chuyến hoặc cơ quan chức năng giữ lại hàng hóa để kiểm tra, thẩm định.
– Trường hợp Gido đã giao hoặc trả hàng hóa tối đa 03 (ba) lần nhưng người nhận hoặc người gửi hẹn lại hoặc từ chối nhận hàng thì Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm về việc trễ thời gian toàn trình.
– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam, hàng hóa kiểm tra bởi Cơ quan chức năng.
– Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do khách hàng vi phạm thì Gido được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng gây ra.

Tại Sao Gido Cần Tracking Number Đơn Hàng Của Bạn?

Bạn có nhu cầu tự mua hàng ở các Website TMĐT (thương mại điện tử) của Mỹ và sử dụng dịch vụ vận chuyển của Gido để giúp bạn mang hàng về Việt Nam. Thật đơn giản! Bạn chỉ cần tạo đơn hàng và cung cấp những thông tin liên quan đến đơn hàng mà bạn đã mua, đặc biệt là Tracking Number trên hệ thống app.gido.vn. Nếu bạn chưa hiểu rõ Tracking Number là gì? Lấy Tracking Number ở đâu? Tạo sao tracking number lại quan trọng trong quy định tạo đơn hàng vận chuyển của Gido? Thì bài viết này sẽ tháo gỡ những thắc mắc và khó khăn mà bạn đang gặp phải.

1. Tracking number là gì?

Tracking number là một dãy số đặc biệt được in trên gói hàng của bạn, được tạo bởi đơn vị vận chuyển của nhà cung cấp. Thông thường, sau vài ngày mua hàng thành công ở các Website TMĐT như Amazon, Jomashop, Nike… nhà cung cấp sẽ gửi đến email của bạn mã Tracking Number và xác nhận hàng của bạn đã được gửi. Dựa vào Tracking Number, bạn sẽ tra được vị trí tức thời của gói hàng trên lộ trình vận chuyển mà không cần liên hệ với nhà cung cấp.

Tracking Number trong đơn hàng trên Website Amazon, được vận chuyển bởi Amazon Logistics (AMZL US)

2. Tại sao Gido cần bạn cung cấp Tracking Number khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hộ?

Tracking Number giúp Gido và bạn biết được hành trình giao hàng cũng như đảm bảo được thời gian vận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam đúng tiến độ mà bạn mong muốn và Gido cam kết.

Dựa vào Tracking Number mà bạn cung cấp trên hệ thống, Gido sẽ biết được vị trí của hàng hóa trên lộ trình vận chuyển và thời gian dự kiến giao hàng đến kho ở Mỹ, từ đó chủ động nhân lực tiếp nhận gói hàng và kiểm tra sản phẩm được giao có nguyên vẹn và đúng với sản phẩm bạn đã đặt mua.

Nếu hàng hóa bị thất lạc hoặc thời gian giao hàng thực tế trễ hơn nhiều ngày so với thời gian giao hàng dự kiến, Gido sẽ thông báo đến bạn và bạn kịp thời liên hệ và phản hồi với nhà cung cấp để nắm tình trạng gói hàng của mình.

3. Yêu cầu về thời gian cập nhật Tracking Number vào đơn hàng vận chuyển.

Gido chỉ chuẩn bị nhân lực theo dõi và tiếp nhận gói hàng của bạn khi đơn hàng bạn tạo trên thống app.gido.vn có Tracking Number. Nếu bạn quên bổ sung Tracking Number, hàng vẫn được giao đến kho Gido ở Mỹ nhưng không có ai tiếp nhận hoặc không được giao đến thì khả năng hàng bị mất nằm ngoài trách nhiệm của Gido.

Bổ sung kịp thời Tracking Number vào đơn hàng vận chuyển

Vì thế, sau khi mua hàng thành công trên Website của Mỹ và tạo xong đơn hàng vận chuyển trên hệ thống Gido. Bạn cần theo dõi thời gian và cập nhật Tracking Number kịp thời:

 • Trong vòng 72h kể từ khi tạo đơn hàng: Bạn cần bổ sung Tracking Number.  
 • Từ 72h đến 144h: Gido sẽ gửi email và gọi điện để thông báo bổ sung mã Tracking Number đến bạn. Nếu bạn vẫn chưa nhận được Tracking Number, bạn cần chủ động liện hệ ngay với nhà cung cấp.
 • Từ 144h đến 192h: Gido sẽ gửi email và gọi điện hỗ trợ bạn, nếu bạn gặp khó khăn trong việc lấy Tracking Number.
 • Từ 192h đến 240h: Gido sẽ tiến hành hủy đơn hàng mà bạn đã tạo trên hệ thống hoặc đơn hàng sẽ được giữ lại nếu bạn có lý do chính đáng.

Nếu bạn có khó khăn nào cần hỗ trợ trong việc lấy Tracking Number từ nhà cung cấp, hãy liên hệ ngay với Gido. Bởi Gido luôn mong muốn có cơ hội phục vụ bạn và cảm thấy tiếc nuối khi hủy đơn hàng của bạn trong những trường hợp bất khả kháng.

 

Chân thành!

 

Hàng Nguy Hiểm (DG) Là Gì? Quy Trình Gido Vận Chuyển Hàng DG

Trong số hàng hóa Gido nhận được yêu cầu vận chuyển từ quý khách, có khá nhiều mặt hàng đặc thù / hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật như: sữa, nước hoa, dầu gội, nước xả, bật lửa, máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử…; gây khó khăn trong các thủ tục thông quan chính ngạch, dẫn đến tình trạng ngoài ý muốn chậm trễ thời gian vận chuyển hàng đến tay quý khách.

Bài viết này sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về hàng nguy hiểm là gì, và quy trình Gido xử lý hàng nguy hiểm vận chuyển về Việt Nam như thế nào.

1. Định nghĩa hàng nguy hiểm

Hàng hóa nguy hiểm (DG – Dangerous Good) là vật phẩm hoặc các chất có khả năng gây tác hại đến sức khỏe, an toàn, tài sản, môi trường thuộc danh mục hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) quy định.

2. Xác định hàng hóa nguy hiểm

Theo tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm được phân thành 9 loại sau đây:

– Loại 1: Các chất nổ; các chất và vật liệu nổ công nghiệp.

– Loại 2: Khí ga dễ cháy; khí ga không dễ cháy, không độc hại; khí ga độc hại.

– Loại 3: Các chất lỏng dễ cháy và các chất nổ lỏng khử nhậy.

– Loại 4: Các chất đặc dễ cháy; các chất tự phản ứng và các chất nổ đặc khử nhậy; các chất dễ tự bốc cháy; các chất khi gặp nước phát ra khí ga dễ cháy.

– Loại 5: Các chất ôxy hóa; các hợp chất ô xít hữu cơ.

– Loại 6: Các chất độc hại; các chất lây nhiễm.

– Loại 7: Các chất phóng xạ .

– Loại 8: Các chất ăn mòn.

– Loại 9: Các chất và hàng nguy hiểm khác.

hang nguy hiem

Theo tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm lại được phân thành 9 loại.

Vận chuyển hàng nguy hiểm liên quan đến nhiều bộ, ngành khác nhau. Việc cấp giấy phép vận chuyển do từng bộ, ngành cấp tùy thuộc vào loại hàng hóa nguy hiểm.

3. Gido làm thế nào để vận chuyển một lô hàng nguy hiểm (DG)?

Để một lô hàng DG được chấp thuận lên chuyến bay về Việt Nam, đội ngũ Gido cần tổng hợp và cung cấp các chứng từ, giấy tờ sau:

 1. Phiếu gửi.
 2. Invoice & packing list.
 3. Giấy ủy quyền của người gửi cho Gido làm thủ tục
 4. Bản phân tích thành phần hóa học (MSDS – Material Safety Data Sheet) có đủ 16 mục, đóng dấu giáp lai vào bảng phân tích thành phần.
 5. Kê khai tờ khai hàng hóa nguy hiểm:

Trừ trường hợp được quy định bởi IATA, “Tờ khai hàng hóa nguy hiểm của người gửi hàng” được yêu cầu và phải được hoàn thành cho mỗi lô hàng DG bởi một người đã được cấp chứng chỉ về qui định hàng hóa nguy hiểm do IATA cấp.

 1. Yêu cầu đối với bao bì, thùng chứa, đóng gói, nhãn mác, quy cách đóng  gói, theo tiêu chuẩn của hãng hàng không, IATA

Hàng nguy hiểm không thể vận chuyển trong bao bì bình thường, mà phải được làm theo qui định đóng gói của IATA . Bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm phải có nhãn hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa là hóa chất nguy hiểm.

Các thủ tục tiếp theo Gido phải thực hiện:

 1. Đóng gói đúng kích cỡ, khối lượng hàng và chất liệu bao bì, thùng chứa theo quy phạm an toàn kỹ thuật của từng loại hàng.
 2. Bao bì ngoài phải có nhãn hàng hóa, có dán biểu trưng nguy hiểm theo quy định
 3. Có hồ sơ về hàng nguy hiểm bao gồm:
 4. Giấy gửi hàng ghi rõ: tên hàng, mã số, loại nhóm hàng, khối lượng tổng cộng, loại bao bì, số lượng bao gói, ngày sản xuất, nơi sản xuất, tên địa chỉ người gửi hàng, người nhận hàng;
 5. Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cấm lưu thông của cơ quan có thẩm quyền (nếu là hàng nguy hiểm cấm lưu thông).
 6. Thông báo bằng văn bản về những yêu cầu phải thực hiện trong quá trình vận chuyển, hướng dẫn xử lý trong trường hợp có tai nạn, sự cố 
 7. Làm thủ tục giao hàng DG cho hãng bay vận chuyển
 8. Booking và nhập bay với hãng bay

Thông qua bài viết này, quý khách đã hiểu vì sao Gido luôn yêu cầu quý khách cung cấp đầy đủ tracking number và các thông tin về hàng hóa như: tên sản phẩm, đường link, số lượng, loại mặt hàng, ghi chú… để việc vận chuyển hàng hóa về Việt Nam được suôn sẻ; cũng như tính chất phức tạp của việc thông quan hàng hóa nhập ngoại theo đúng quy định của pháp luật.

Hướng Dẫn Thanh Toán Khi Sử Dụng Dịch Vụ Vận Chuyển Của Gido

Bạn tự mua hàng ở Website của Mỹ và sử dụng dịch vụ vận chuyển của Gido nhưng chưa biết hình thức thanh toán. Sau đây là hướng dẫn thanh toán khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng Mỹ của Gido.

Bước 1: Kiểm tra báo giá

Sau khi tạo đơn hàng trên hệ thống của Gido, bạn sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng của bạn. Gido chỉ báo giá dịch vụ khi hàng về tới kho Mỹ, phí dịch vụ dựa vào khối lượng thực tế được Gido cân ở ở kho Mỹ. Sau khi nhận được email báo giá bạn cần nhanh chóng thanh toán cho Gido trong vòng 24h.

 

 • Khi nhận được email báo giá của Gido, nếu bạn đồng ý với mức giá trên thì tiến hành thanh toán cho Gido theo thông tin tài khoản như sau:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Xuyên Biên Giới GIC

Số tài khoản: 19131615967041

Ngân hàng: TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung: 3C.QRB3.006 Số tiền chuyển: 231.093

 • Hãy copy nguyên đoạn “Xác nhận đã thanh toán đơn hàng mã N – Số tiền X”

Bước 2: Chuyển khoản cho Gido

 • Khi chuyển khoản cho Gido, bạn cần note lại mã đơn hàng trong ô ghi chú nhé!
 • Vì Gido sẽ dựa vào mã đơn hàng của số tiền đã nhận để xác nhận thanh toán đấy.

Bước 3: Chụp màn hình chuyển khoản thành công

Sau khi chuyển khoản thành công, bạn hãy chụp lại màn hình “Giao Dịch Thành Công” để gửi email cho Gido!

 Bước 4: Bấm xác nhận thanh toán trên hệ thống

 • Sau khi nhận được thành toán và xác nhận thanh toán của bạn, Gido sẽ cập nhật tình trạng trên hệ thống.
 • Bạn có thể chủ động cập nhật tình trạng trên hệ thống khi chọn “TÔI ĐÃ THANH TOÁN” thành công cho Gido.

Bước 5: Reply email báo giá và đính kèm hình chụp chuyển khoản

 

 • Bạn hãy dán nội dung đã copy trước đó vào nội dung email reply báo giá nhé! Để thông báo với Gido bạn đã chuyển khoản thành công và đây là căn cứ để giải quyết khiếu nại nếu có sự cố xảy ra.
 • Đính kèm hình chụp chuyển khoản thành công.

Tuyệt Chiêu Thanh Toán Khi Sử Dụng Dịch Vụ Mua Hộ Của Gido

Có gì đâu mà khó! chỉ với 4 bước thanh toán là bạn thoải mái sử dụng dịch vụ “Mua Hộ Và Vận Chuyển Hàng Mỹ” của Gido ngay cả trời mưa giông tố hay bão sale ập về.

Bước 1: Kiểm tra số tiền và mã đơn hàng

 • Khi nhận được email báo giá của Gido, nếu bạn đồng ý với mức giá trên thì tiến hành thanh toán cho Gido nhé!
 • Hãy copy nguyên đoạn “Xác nhận đã thanh toán đơn hàng mã N – Số tiền X”

Bước 2: Chuyển khoản cho Gido

 • Khi chuyển khoản cho Gido, bạn cần note lại mã đơn hàng trong ô ghi chú nhé!
 • Vì Gido sẽ dựa vào mã đơn hàng của số tiền đã nhận để xác nhận thanh toán đấy.

Bước 3: Chụp màn hình chuyển khoản thành công

 • Sau khi chuyển khoản thành công, bạn hãy chụp lại màn hình “Giao Dịch Thành Công” để gửi email cho Gido!

Bước 4: Bấm xác nhận thanh toán trên hệ thống

huong dan thanh toan cho gido

 • Sau khi nhận được thành toán và xác nhận thanh toán của bạn, Gido sẽ cập nhật tình trạng trên hệ thống.
 • Bạn có thể chủ động cập nhật tình trạng trên hệ thống khi chọn “TÔI ĐÃ THANH TOÁN” thành công cho Gido.

Bước 5: Reply email báo giá và đính kèm hình chụp chuyển khoản

 • Bạn hãy dán nội dung đã copy trước đó vào nội dung email reply báo giá nhé! Để thông báo với Gido bạn đã chuyển khoản thành công và đây là căn cứ để giải quyết khiếu nại nếu có sự cố xảy ra.
 • Đính kèm hình chụp chuyển khoản thành công.

Danh Sách Sản Phẩm Gido Không Nhận Mua Hộ Hàng Mỹ Và Vận Chuyển Về Việt Nam

Bạn cần Gido mua hộ hàng Mỹ nhưng không biết đâu là những sản phẩm nằm ngoài danh mục.

Danh Sách Sản Phẩm Gido Không Nhận Mua Hộ Hàng Mỹ Và Vận Chuyển Về Việt Nam

Kính gửi đến quý khách hàng!

Gido là dịch vụ mới của GHN, thực hiện mua hộ và vận chuyển hàng Mỹ về Việt Nam theo đúng quy định của Nhà nước. Để đảm bảo cho những chuyến hàng luôn đúng tiến độ, an toàn và thuận lợi đến tay của khách hàng đồng thời luôn tuân thủ luật định, Gido xin được phép từ chối mua hộ và vận chuyển hàng về Việt Nam theo danh mục dưới đây, cũng như có quyền hủy bất cứ đơn hàng nào của quý khách có liên quan đến các mặt hàng nguy hiểm. Mong quý khách thông cảm!

1. Hàng hóa cấm/nguy hiểm

 • Dao (trừ dụng cụ nhà bếp), súng (trừ súng đồ chơi cho trẻ em)
 • Thuốc nổ, hóa chất
 • Thuốc lá 
 • Xăng dầu các loại, bật lửa
 • Bình khí (dưỡng khí, bình gas)
 • Than, củi, gỗ các loại
 • Thủy tinh, hàng dễ vỡ.

2. Hàng điện tử

 • Điện thoại (iPhone, Samsung, Sony, Lenovo…), Ipad, Tablet, Kindle, Ti-vi, tủ lạnh, máy chụp hình, lens, máy quay phim, điều khiển từ xa.
 • Chip điện tử
 • Linh kiện xe, điện tử, cơ khí
 • Các loại loa (loa bluetooth, bộ loa,…)
 • Thiết bị có pin

3. Dụng cụ, thiết bị

 • Máy ép hoa quả, máy xay sinh tố,…
 • Lò hấp, lò vi sóng và các loại lò điện tử khác
 • Máy khoan, máy cắt các loại.
 • Từ tính, nam châm
 • Đồ báo động (chuông cứu hỏa, chuông báo động,…)

4. Chất lỏng các loại

 • Chất lỏng trong chai thủy tinh (vd: giấm táo, nước ép hoa quả,…)
 • Cồn, rượu,…

5. Khác

 • Giá trị dưới 2$ và trên 500$, khối lượng sản phẩm trên 10 kg.
 • Hàng hóa quá khổ, theo công thức: [Dài x Rộng x Cao/5000] >3,5 (đvt: cm)
 • Không nhận mua hộ những đơn hàng từ website ebay.com, spjanshop.xyz, coachoutlet.com, các sản phẩm phải mua tại cửa hàng US (pick up at store) và những sản phẩm trên website ngoài USA.
 • Đơn hàng flash sale/mã coupon có thời gian khuyến mãi dưới 24h (tính từ thời điểm chuyển khoản đến khi kết thúc chương trình khuyến mãi của website)
 • Gido không nhận đơn hàng gộp sản phẩm từ Amazon như sau:
 • Đơn hàng đã qua sử dụng (used)
 • Sách có nội dung liên quan đến chính trị, văn hóa
 • Tem, bưu chính
 • Các loại bài (tarot, bài tây, pokemon,…)
 • Các loại thực phẩm (tươi sống, đông lạnh, động thực vật, muối, trứng, gia vị,…), thức ăn chăn nuôi
 • Cây cảnh, hạt giống, phân bón các loại.
 • Thuốc , dược phẩm (trừ thực phẩm chức năng)
 • Hạt nhựa

Gido Hướng Dẫn Ghi Chú Khi Đặt Hàng Mỹ Trên Amazon

Khi tạo đơn hàng trên hệ thống báo giá Gido, bạn gặp trường hợp đơn hàng bị hủy. Một trong nhiều lí do đơn hàng bị hủy là do phần ghi chú của đơn hàng cung cấp không đủ thông tin. Vậy ghi chú đơn hàng thế nào để nhận được báo giá khi đặt hàng Mỹ trên Amazon.

Gido Hướng Dẫn Ghi Chú Khi Đặt Hàng Mỹ Trên Amazon

1. Ghi chú nhà cung cấp

Một sản phẩm trên Amazon sẽ có nhiều nhà cung cấp, mỗi nhà cung cấp tương ứng với mức giá và chính sách vận chuyển hàng khác nhau. Vì thế, khi đặt hàng Mỹ trên Amzon và tạo đơn hàng trên hệ thống báo giá của Gido bạn cần ghi chú tên nhà cung cấp.

đặt hàng mỹ

Đặt mua hàng Mỹ trên Amzon.

đặt hàng mỹ

Copy đường link sản phẩm và dán vào “Nhập link sản phẩm” trong phần tạo đơn hàng.

đặt hàng mỹ

Bạn nhấp vào nút màu vàng “See All Buying Option” để lựa chọn nhà cung cấp cho đơn hàng của mình.

đặt hàng mỹ

Sản phẩm được bán trên Amazon được cung cấp bởi nhiều Seller

đặt hàng mỹ

Bạn chọn tên nhà cung cấp và dán vào phần “Ghi chú mua sản phẩm”.

2. Ghi chú size và màu sắc

Nếu đặt mua hàng Mỹ trên Amazon đôi khi chỉ có một nhà cung cấp, bạn không cần ghi chú chọn nhà cung cấp mà ghi chí cần chọn size và màu sắc.

đặt hàng mỹ

Không tìm thấy “Other Seller on Amazon” có nghĩa là đôi giày trên chỉ có một nhà cung cấp

đặt hàng mỹ

Giày dép và quần áo sẽ có size và màu sắc, vì thế bạn cần lưu ý và bổ sung vào ghi chú đơn hàng.

3. Gộp nhiều đơn hàng cùng 1 lúc

Hệ thống báo giá Gido chỉ cho phép 1 link sản phẩm/đơn hàng, bạn muốn gộp hai sản phẩm với hai đường link khác nhau. Hoặc gộp nhiều đơn hàng với 1 đường link sản phẩm giống nhau khi số lượng vượt hạn mức 10 sản phẩm/đơn hàng. Vậy bạn cần phải làm sao?

đặt hàng mỹ

Ghi chú “Gộp n đơn” với n là số đơn muốn gộp

đặt hàng mỹ

Ghi chú “Gộp n đơn” với n là số đơn muốn gộp

Gido chúc bạn sẽ thuận lợi khi tạo đơn hàng trên hệ thống báo giá Gido!

Hướng Dẫn Đặt Nhiều Đơn Hàng Mỹ Cùng Lúc Trên Hệ Thống Gido

Bạn là tín đồ hàng hiệu muốn mua hàng Mỹ chính hãng giá tốt ở Website Mỹ để bán, sử dụng. Và Gido là đơn vị mà bạn tìm đến để nhờ mua hộ và vận chuyển hàng về Việt Nam, tuy nhiên bạn chưa biết cách đặt, hủy, thanh toán nhiều đơn hàng Mỹ cùng lúc. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn.

Lưu ý: Gộp đơn chỉ áp dụng cho đơn hàng sử dụng dịch vụ mua hộ của Gido, không áp dụng gộp đơn đối với đơn hàng tự mua và sử dụng dịch vụ vận chuyển của Gido được tạo bởi khách lẻ.

Hướng Dẫn Đặt Nhiều Đơn Hàng Mỹ Cùng Lúc Trên Hệ Thống Gido

1. Làm sao để tạo đơn hàng cùng lúc
Để tạo đơn hàng trên hệ thống Gido, bạn cần phải có một tài khoản, hướng dẫn tạo tài khoản TẠI ĐÂY.

Sau khi có tài khoản, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu tạo đơn hàng. Thao tác tạo đơn hàng cực đơn giản, sau khi hoàn tất đơn hàng bạn nhấp vào nút màu cam dấu cộng để tiếp tục tạo đơn hàng mới. Tham khảo thêm TẠI ĐÂY.
Nếu bạn muốn gộp nhiều đơn thành một để về cùng một lúc, tiết kiệm phí vận chuyển hoặc hưởng các ưu đãi khác từ nhà cung cấp thì bạn ghi chú trong mỗi đơn hàng.

Ví dụ:

Tổng 6 đơn. Đơn thứ 1: Giày size 35, hồng, seller ABC

Tổng 6 đơn. Đơn thứ 2: Áo size M, trắng, seller CDE

Tổng 6 đơn. Đơn thứ 3: Túi Đen, seller CBN

Tổng 6 đơn. Đơn thứ 4: Son cam, seller MNB

Tổng 6 đơn. Đơn thứ 5: Kẹo Vitamin 270 viên, seller GGG

Tổng 6 đơn. Đơn thứ 6: Khăn hữu cơ 25cmx10cm, seller AAA

mua hàng mỹ

Khi tạo đơn hàng để mua hàng Mỹ trên Amazon cần ghi chú chọn nhà cung cấp

mua hàng mỹ

Danh sách nhà cung cấp cho một sản phẩm trên Amazon

Trong đó seller là nhà cung cấp. Một sản phẩm được đăng bán trên Web nhưng có nhiều nhà cung cấp với nhiều mức giá khác nhau. Vì thế, khi bạn đặt hàng trên Amazon cần chú ý ghi chú nhà cung cấp. Ngoài ra, điều kiện để gộp đơn hàng là các sản phẩm được gộp phải cùng một trang Web.

2. Làm sao để thanh toán cùng lúc

Khi thanh toán nhiều đơn hàng cùng lúc sau khi gộp đơn, bạn thanh toán số tiền tổng ngoài ra còn cập nhật 6 mã đơn hàng trong nội dung chuyển khoản.

Sau đó chụp màn hình chuyển khoản thành công gửi email cho Gido để xác nhận với thông tin sau:
Nội dung email là “Xác nhận đã thanh toán đơn hàng [mã số đơn hàng thứ 1] [mã số đơn hàng thứ 2] [mã số đơn hàng thứ 3] [mã số đơn hàng thứ 4] [mã số đơn hàng thứ 5] [mã số đơn hàng thứ 6]- Số tiền”
Gửi về email: [email protected]

hàng mỹ

3. Cùng lúc hủy nhiều đơn hàng

Sau khi nhận được báo giá từ Gido, nếu phù hợp bạn tiến hành thanh toán, nếu không phù hợp bạn có thể hủy đơn hàng. Cách để hủy đơn hàng là cập nhật vào từng báo giá, sau đó chọn “HỦY ĐƠN HÀNG”.

hàng mỹ

 

Với những hướng dẫn trên, hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng khi đặt hàng Mỹ với Gido

Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Vận Chuyển Xuyên Biên Giới Của Gido

Để sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng xuyên biên giới của Gido, Quý Khách vui lòng đọc kỹ và thực hiện đầy đủ 4 bước bên dưới để chúng tôi có được các thông tin cần thiết về sản phẩm của Quý Khách.

Bước 1: Tạo đơn hàng trên hệ thống Gido

Quý Khách đăng nhập vào hệ thống https://app.gido.vn/ và bắt đầu tạo đơn hàng

Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới của Gido đã đưa vào hoạt động với 3 tuyến vận chuyển: Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan về Việt Nam. Tất cả được hiển thị trên cùng một hệ thống, cho phép Quý Khách lựa chọn tuyến vận chuyển phù hợp với nhu cầu của mình.

Click “Tạo đơn hàng vận chuyển”.

Cung cấp thông tin đơn hàng cần vận chuyển

Điền tất cả những thông tin liên quan đến sản phẩm và đơn hàng cần vận chuyển bao gồm: Tên sản phẩm, link sản phẩm, loại sản phẩm, số lượng, giá trị, khối lượng…Dựa trên những thông tin Quý Khách cung cấp, Gido sẽ xác định phí dịch vụ vận chuyển và gửi lại báo giá.

QUAN TRỌNG: Những thông tin như Order number, Tracking number, Link hóa đơn Quý Khách bắt buộc bổ sung sau khi nhận được Invoice (hóa đơn điện tử) từ nhà cung cấp.

Tại mục “Dịch vụ tùy chọn” Gido khuyến khích khách hàng đăng ký bảo hiểm hàng hóa khi sử dụng dịch vụ vận chuyển để bảo đảm quyền lợi khi hàng hóa bị thất lạc hoặc hư hỏng. Tham khảo chính sách bồi thường TẠI ĐÂY.

Bước 2: Thanh toán và đối soát

Báo giá phí dịch vụ vận chuyển của Gido có giá trị trong vòng 24h, khách hàng cần nhanh chóng thanh toán theo hướng dẫn TẠI ĐÂY.

Thanh toán phí dịch vụ vận chuyển

Bước 3: Khách hàng mua hàng trên Website quốc tế theo thông tin đã cập nhật cho Gido

Để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra, Quý Khách cần phải tạo đơn hàng trên hệ thống Gido và thanh toán trước khi đặt mua hàng trên các Website TMĐT ở nước ngoài.

Chọn mua sản phẩm trên các trang Website TMĐT ở nước ngoài

Điền thông tin nhận hàng là địa chỉ kho hàng Gido ở nước sở tại

Ở mỗi đầu tuyến vận chuyển, Gido xây dựng hệ thống nhà kho để tiếp nhận hàng được giao từ nhà cung cấp. Quý Khách sử dụng địa chỉ kho hàng Gido ở nước sở tại để làm địa chỉ nhận hàng. Gido sẽ thay mặt Quý Khách nhận hàng và vận chuyển về Việt Nam.

Bước 4: Cập nhật invoice (Quý Khách tạo link Drive hình chụp invoice mua sản phẩm)

Sau khi mua hàng và thanh toán thành công, nhà cung cấp sẽ gửi đến email của Quý Khách hóa đơn điện tử (Invoice). Dựa vào những thông tin có trong Invoice, Quý Khách trở lại đơn hàng trên hệ thống Gido để bổ sung Order number, Tracking number và Link Invoice (hóa đơn điện tử)

Invoice đơn hàng nhà cung cấp gửi đến

Tải Invoice lên Google Drive

 

Để chế độ công khai

 

 

Cập nhật Tracking number

Nhà cung cấp sẽ gửi Tracking number đến email của quý khách khi gói hàng đã chuyển đến đơn vị vận chuyển. Khi nhận được Tracking number, khách hàng nhanh chóng “Cập nhật Tracking number” vào đơn hàng trên hệ thống Gido.

Copy đường link hóa đơn trên Google Drive và dán vào ô “Link hóa đơn” và copy Order number trên hóa đơn dán vào ô “Order number”, tương tự với “Tracking number”.

Tracking Number giúp Gido và Quý Khách biết được hành trình giao hàng cũng như đảm bảo được thời gian vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam đúng tiến độ mà Quý Khách mong muốn và Gido cam kết. Nếu Quý Khách quên bổ sung Tracking Number, hàng vẫn được giao đến kho Gido ở Mỹ nhưng không có ai tiếp nhận hoặc không được giao đến thì khả năng hàng bị mất nằm ngoài trách nhiệm của Gido. Quý Khách cần theo dõi thời gian và cập nhật Tracking number kịp thời:

 • Trong vòng 48h kể từ khi tạo đơn hàng: Quý Khách cần bổ sung Tracking number.  
 • Từ 72h đến 144h: Gido sẽ gửi email và gọi điện để thông báo bổ sung mã Tracking number đến Quý Khách. Nếu Quý Khách vẫn chưa nhận được Tracking number, Quý Khách cần chủ động liện hệ ngay với nhà cung cấp.

Nếu Quý Khách có khó khăn nào cần hỗ trợ trong việc lấy Tracking number từ nhà cung cấp, hãy liên hệ ngay với Gido để chúng tôi có phương án hỗ trợ kịp thời.

Lưu ý:

 • Gido không hỗ trợ đổi trả hàng khi hàng đã về tới kho.
 • Gido không chịu trách nhiệm khi khách hàng cung cấp sai thông tin
 • Gido có quyền hủy đơn hàng bất kỳ lúc nào và không chịu trách nhiệm khi phát hiện ra hành vi gian lận.

Tổng Hợp Phí Và Thuế Của Các Trang Web Mua Hàng Mỹ

Nhiều trang Web mua hàng Mỹ chính hãng, giá tốt không còn xa lại với nhiều người, khi nhu cầu săn hàng Mỹ về kinh doanh ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, mức phí, thuế, thời gian vận chuyển hàng như thế nào thì không phải ai cũng nắm rõ.

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về mức phí, thuế và thời gian vận chuyển hàng của một vài website nổi bật và nhiều người muốn mua hàng ở những website này.

Lưu ý: Thuế (sales tax) là bắt buộc theo quy định của chính phủ Mỹ. Tất cả thời gian vận chuyển, thuế và phí trong bài chỉ là ước tính từ kho của nhà cung cấp về tới kho của Gido ở bang California.

Tổng Hợp Phí Và Thuế Của Các Trang Web Mua Hàng Mỹ

1. Amazon

Đây là trang thương mại điện tử nổi tiếng bán cực nhiều mặt hàng với số lượng khổng lồ, thường xuyên có chương trình khuyến mãi. Trang Amazon có bán hàng kèm theo gói dịch vụ Prime, hỗ trợ vận chuyển hàng đi nhanh hơn nhưng giá không thay đổi.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: Miễn phí (Ship by Amazon) và có phí (với các seller khác, tùy thuộc chính sách của seller)

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: Hiện Amazon có 3 gói vận chuyển, gói chuẩn (thường mất từ 4 đến 5 ngày), gói 1 ngày và gói 2 ngày.

Thuế (sales tax): 8%-10%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian giao hàng của Amazon

2. Zara

Một thương hiệu thời trang không còn xa lạ với quá nhiều người, chính vì thế nhiều chủ shop ở Việt Nam muốn săn hàng Zara đang sale về bán lại. Tuy vậy, các mức phí cũng như thời gian vận chuyển của trang này đang mơ hồ với nhiều người.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: phí là 4.95 USD với giao hàng chuẩn (tuy nhiên miễn phí giao hàng chuẩn cho đơn hàng trên 50 USD hoặc miễn phí nếu bạn tự ra store lấy hàng) và 9.95 USD nếu giao hàng nhanh.

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: Zara có 3 gói vận chuyển, giao hàng nhanh từ 1 – 2 ngày, giao hàng chuẩn từ 2 – 4 ngày, chọn lấy hàng tại cửa hàng thì thời gian ship từ 3 – 5 ngày.

Thuế (sales tax): 8%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian vận chuyển của Zara

3. 6 PM
Đây là trang Web mua hàng Mỹ chuyên về thời trang, tổng hợp nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên toàn nước Mỹ.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: Miễn phí giao chuẩn cho đơn hàng từ 2 món trở lên hoặc đơn hàng 1 món trị giá trên 50 USD, còn lại tính phí: 3.95 USD (gói chuẩn) / 9.99 USD (nhanh – 2 ngày) / 14.99 USD (nhanh – 1 ngày)

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: gói giao hàng chuẩn từ 4 đến 5 ngày, gói nhanh 1 ngày và gói nhanh 2 ngày

Thuế (sales tax): 8%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian vận chuyển hàng của 6 PM

4. Victoria’s Secret

Đây là trang Web mua hàng Mỹ chuyên về đồ lót, đồ mặc, nước hoa, son và túi xách. Thỉnh thoảng có chương trình sale chỉ còn từ 3.9$.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: miễn phí giao hàng chuẩn cho đơn hàng trên 100 USD, dưới 100 USD tính phí từ 8 USD đến 32 USD tùy thời gian

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: Thời gian giao hàng chuẩn từ 3 – 5 ngày, các tùy chọn nhanh hơn từ 1 – 3 ngày

Thuế (sales tax): 8%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian vận chuyển hàng của Victoria’s Secret

5. Disney Store
Đây là chuỗi cửa hàng bán đồ chơi, quần áo dành cho trẻ em. Nếu bạn đang kinh doanh những mặt hàng chuyên dành cho trẻ em thì đây là trang Web mua hàng Mỹ phù hợp.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: Miễn phí khi dùng code FREESHIP.
Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: phụ thuộc vào từng loại sản phẩm, gói giao hàng chuẩn từ 4-5 ngày, có thể kéo dài từ 6-7 ngày.
Thuế (sales tax): 8%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian giao hàng của Disney Store

6. Aldo

Đây là Web chuyên bán thời trang dành cho cả nam lẫn nữ, điều đặc biệt là luôn có sản phẩm Sale với mức giá cực hấp dẫn. Mỗi lần truy cập vào sẽ không quá khó để tìm thấy một chiếc túi, áo, giày với mức giá quy ra tầm 500.000 VND.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: gói chuẩn phí là 5 USD, gói nhanh phí 20$

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: chọn nhận hàng miễn phí tại địa điểm cửa hàng của Aldo thì mất 4 ngày, gói giao hàng chuẩn là 4 ngày, gói nhanh là 3 ngày

Thuế (sales tax): 9%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian giao hàng của Aldo

7. Mango

Mango là thương hiệu thời trang high street, được biết đến với phong cách trưởng thành, sang trọng và khá chất. Không quá khó tìm thấy một sản phẩm sale chỉ còn 3$ đến 20$, vì thế bạn luôn có cơ hội để săn thời trang Mango về bán.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: Miễn phí cho đơn hàng trên 49 USD, dưới 49 USD tính phí theo các mức 4.95 USD (chuẩn) / 9.95 USD (nhanh) / 21.95 USD (ngày hôm sau).

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: Gói giao hàng chuẩn từ 2 đến 7 ngày, gói giao hàng nhanh từ 1 đến 3 ngày, ngoài ra còn có gói giao hàng ngay ngày hôm sau tuy nhiên mất phí đến 21.95 USD

Thuế (sales tax): 0%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian giao hàng của Mango

8. Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna là thương hiệu thời trang đẳng cấp dành cho phái mạnh, đặc biệt là quý ông xây dựng hình ảnh sang trọng, lịch lãm và nam tính.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: miễn phí (chuẩn) và tính phí 20 USD (nhanh)

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: giao hàng chuẩn từ 3-7 ngày, giao hàng nhanh từ 3-4 ngày

Thuế (sales tax): 0%

Thời gian giao hàng của Ermenegildo Zegna

9. Ralph Lauren

Đây là thương hiệu thời trang mang biểu tượng của Mỹ, nổi tiếng với những chiếc áo Polo vượt thời gian.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: từ 5 USD đến 25 USD tùy theo thời gian 

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: Thời gian giao hàng tiết kiệm từ 7 – 10 ngày với phí 5 USD, thời gian giao hàng chuẩn 5 – 7 ngày với phí 8 USD, gói nhanh 2 ngày phí 20 USD, nhanh ngay ngày hôm sau thì 25 USD

Thuế (sales tax): 8%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian giao hàng của Ralph Lauren

10. Lacoste

Thương hiệu nổi tiếng trong làng thời trang thế giới, khi mua hàng trực tiếp bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: Miễn phí cho đơn hàng trên 75 USD, dưới 75 USD phí ship là 8 USD.

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: Thời gian cho gói vận chuyển đường bộ (Standard Ground) là từ 2 – 6 ngày làm việc, ngoài ra còn gói giao hàng 1 ngày và 2 ngày đối với vận chuyển bằng máy bay.

Thuế (sales tax): 8%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian giao hàng của Lacoste

11. DiscountShop

DiscountShop nổi tiếng chuyên bán hàng độc ít có ở nhiều trang Web mua hàng Mỹ khác.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: miễn phí

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: gói chuẩn từ 4-9 ngày làm việc, gói giao hàng nhanh hơn từ 3-5 ngày.

Thuế (sales tax): 0%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian giao hàng của DiscountShop

12. Zappos

trang Web mua hàng Mỹ chuyên cung cấp thời trang tổng hợp các mặt hàng cao cấp.

Phí vận chuyển nội địa Mỹ: Miễn phí (chuẩn) 

Thời gian vận chuyển nội địa Mỹ: Gói vận chuyển chuẩn từ 4 đến 5 ngày, gói vận chuyển 1 ngày làm việc mất phí 25 USD, gói vận chuyển 2 ngày làm việc tốn phí 15 USD

Thuế (sales tax): 8%

trang web mua hàng mỹ

Thời gian giao hàng của Zappos

Với những thông tin về các trang Web mua hàng Mỹ, Gido hy vọng giúp bạn có cái nhìn tổng quan để lên kế hoạch săn hàng Mỹ về kinh doanh thật thành công! Nếu tự mua hàng Mỹ mất quá nhiều thời gian của bạn hoặc bạn cảm thấy các thao tác quá phức tạp thì hãy để Gido giúp bạn chỉ với 1 bước đặt hàng duy nhất TẠI ĐÂY nhé.