CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUYÊN BIÊN GIỚI GIC (“GIDO”)

I. Quy trình vận chuyển

Dịch vụ Vận chuyển được Gido thực hiện theo quy trình được Gido công khai tại Website TẠI ĐÂY.

  • Gido vận chuyển hàng từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam với 3 hình thức: Đường hàng không, đường bộ và đa phương thức (kết hợp đường hàng không và đường bộ) …
  • Thời gian vận chuyển: Từ lúc hàng hoá được nhận tại kho của Gido ở Trung Quốc và Hàn Quốc , mất 7 – 15 ngày hàng sẽ được vận chuyển về tới kho Gido ở Việt Nam và giao đến tay người nhận.
  • Khi hàng về Việt Nam, Gido chuyển hàng đến tay khách hàng bằng đường bộ, đường hàng không hoặc kết hợp cả hai hình thức vận chuyển. Thời gian vận chuyển hàng nội địa phụ thuộc vào từng khu vực, theo thời gian vận chuyển hàng của GHN TẠI ĐÂY.

II. Quy định về thời hiệu khiếu nại

2.1 Đối tượng được quyền khiếu nại: Khách hàng – người trực tiếp sử dụng dịch vụ của Gido.

2.2 Thời hiệu khiếu nại:

      a) 06 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của hàng hóa đối với khiếu nại về việc mất hàng hóa, chuyển phát hàng hóa chậm so với thời gian toàn trình đã công bố.

      b) 01 (một) tháng, kể từ ngày hàng hóa được phát cho Khách hàng hoặc đối tượng được khách hàng chỉ định đối với khiếu nại về việc hàng hóa bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến hàng hóa.

2.3 Thời hạn giải quyết khiếu nại: Không quá 03 (ba) tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

2.4 Gido được quyền từ chối giải quyết khiếu nại trong trường hợp khiếu nại không được thực hiện trong thời hiệu được quy định tại Mục 2.2 Chính sách này.

III. Chính sách đền bù

3.1 Lỗi do nhà cung cấp (Áp dụng cho trường hợp Gido mua hộ)

a) Tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng, Gido sẽ đại diện Khách hàng yêu cầu nhà cung cấp bồi thường giá trị Hàng hóa hoặc thay thế Hàng hóa khác. Cụ thể:

(i) Trường hợp nhà cung cấp đồng ý hoàn trả 100% giá trị Hàng hóa, Gido sẽ chuyển lại cho Khách hàng số tiền hoàn trả của nhà cung cấp trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi khấu trừ đi các chi phí vận chuyển, phí chuyển tiền, phí giao dịch và phí xử lý khác (ví dụ phí chuyển tiền từ nhà cung cấp cho Gido).

(ii) Trường hợp nhà cung cấp đồng ý thay thế Hàng hóa khác mà không yêu cầu gửi trả hàng đã bị hư, Gido sẽ chuyển Hàng hóa thay thế đó cho Khách hàng và Khách hàng phải thanh toán Phí Dịch vụ của Đơn hàng này như một Đơn hàng mới, đồng thời Khách hàng phải thanh toán cho Gido phí trả hàng về cho nhà cung cấp.

b) Lưu ý:

Gido chỉ là đơn vị vận chuyển và trung gian kết nối mua hộ, do đó, trong trường hợp lỗi do nhà cung cấp mà Khách hàng chỉ định qua link mua Hàng hóa thì bộ phận CSKH của Gido sẽ đại diện Khách hàng để làm việc với nhà cung cấp. Tuy nhiên, kết quả đền bù phụ thuộc các điều khoản mua hàng do nhà cung cấp quyết định kèm theo. Gido được quyền từ chối tiếp tục đại diện Khách hàng khiếu nại trong trường hợp nhà cung cấp không đồng ý giải quyết hoặc quá 10 (mười) ngày từ ngày Gido liên hệ nhưng nhà cung cấp không phản hồi.

3.2 Hàng hóa thất thoát, hư hỏng do lỗi của Gido:

      a) Trường hợp Khách hàng sử dụng Dịch vụ Mua hộ (kèm Dịch vụ Vận chuyển):

Gido sẽ so sánh, đối chiếu thông tin giữa Hàng hoá theo đường link Khách hàng gửi khi tạo đơn và Hàng hóa giao cho Khách hàng.

Trường hợp có sự khác biệt hoặc xảy ra hư hỏng thất thoát do lỗi của Gido thì Gido thay thế Hàng hóa khác đúng theo đường link Khách hàng yêu cầu, trường hợp Khách hàng không đồng ý thay thế Hàng hóa khác thì Gido sẽ hoàn trả lại giá trị Hàng hóa bị hư hỏng. Phí Dịch vụ trong trường hợp này sẽ không phát sinh.

    b) Trường hợp Khách hàng chỉ sử dụng Dịch vụ Vận chuyển:

Gido sẽ so sánh, đối chiếu thông tin Hàng hóa thực giao cho Khách hàng giữa Hàng hoá đã nhận từ nhà cung cấp do Khách hàng đặt mua theo hoá đơn có giá trị pháp lý và bảng kê Hàng hoá mà Khách hàng bàn giao cho Gido. Tại hoá đơn có giá trị pháp lý và bảng kê Hàng hoá phải thể hiện đầy đủ nội dung, giá trị hàng hoá đã gửi cho Gido.

Sau khi xác định được mức thiệt hại, Gido sẽ đền bù cho Khách hàng như sau:

Gido sẽ bồi thường giá trị sản phẩm theo như khai báo với Gido, nhưng theo quy định vận chuyển quốc tế, mức bồi thường tối đa 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), và không cao hơn 30 SDR/Đơn hàng, ngoài ra Khách hàng sẽ được miễn Phí Dịch vụ Vận chuyển của Đơn hàng đó.

    c) Thời gian đền bù:

Gido sẽ đền bù cho Khách hàng theo chính sách tại Điểm (a) và (b) Mục này trong vòng 30 (ba mươi) ngày từ ngày nhận được hồ sơ chứng từ liên quan.

3.3 Lưu ý:

      a) Trường hợp xảy ra thiệt hại tại Mục 3.1 Chính sách này mà nhà cung cấp đồng ý đền bù hoặc thay thế Hàng hóa thì Khách hàng phải hoàn trả lại Hàng cho Gido để Gido trả hàng cho nhà cung cấp. Chi phí trả hàng do Khách hàng thanh toán lại cho Gido.

      b)Trường hợp xảy ra thiệt hại tại Mục. 3.2 Chính sách này thì Gido sẽ là đơn vị lưu giữ Hàng hóa.

IV. Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Gido được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

4.1 Hàng hóa vi phạm pháp luật về hàng hóa cấm, bị hạn chế kinh doanh/vận chuyển hoặc kinh doanh/vận chuyển có điều kiện nhưng không có giấy phép lưu hành.

4.2 Hàng hóa xảy ra lỗi do Nhà cung cấp theo quy định tại Mục 3.1 Chính sách này.

4.3 Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Hợp đồng của Khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của Hàng hóa.

4.4 Hàng hóa đã được phát và Người nhận không có ý kiến khi nhận hàng hóa tại thời điểm nhận hàng hóa.

4.5 Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ đi kèm hoặc chứng từ đi kèm không đủ/không chính xác.

4.6 Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền.

4.7 Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận trực tiếp mà Khách hàng đã chỉ định.

4.8 Khách hàng không cung cấp đủ thông tin về Hàng hóa dẫn đến việc thất lạc Đơn hàng đó.

4.9 Xảy ra các trường hợp có sự can thiệp của Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các Quốc gia khác có liên quan đến việc vận chuyển bao gồm nhưng không giới hạn Quốc gia mà Hàng hóa sẽ được tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hoặc thông quan.

4.10 Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.

4.11 Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng vi phạm Hợp đồng thì Gido được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng gây ra.