CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUYÊN BIÊN GIỚI GIC (“GIDO”)

 

 1. Nội Dung Dịch Vụ

Theo yêu cầu của Bên Sử Dụng Dịch Vụ tại từng thời điểm, Gido đồng ý cung cấp cho Bên Sử dụng Dịch vụ các Dịch vụ sau:

 • Dịch vụ Vận chuyển Hàng hóa từ Nước sở tại về Việt Nam theo địa chỉ cụ thể cho Bên Sử dụng Dịch vụ cung cấp;
 • Dịch vụ Phần mềm để tạo đơn hàng và quản lý trạng thái (tracking đơn hàng); và
 • Các dịch vụ hỗ trợ khác (nếu có).

Phương tiện vận chuyển, quy cách Hàng hóa khi vận chuyển, thời gian cung cấp dịch vụ vận chuyển, Phí Dịch vụ, phạm vi giao – nhận Hàng hóa và các nội dung liên quan đến Dịch vụ được quy định tại các nội dung bên dưới.

 1. Dịch Vụ Vận Chuyển
 • Gido thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hoá của Bên Sử dụng Dịch vụ từ một địa điểm trên lãnh thổ của Nước sở tại đến một địa điểm nhận hàng của Bên Sử dụng Dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam.

Tuỳ theo yêu cầu Dịch vụ mà Bên Sử dụng Dịch vụ lựa chọn theo từng đơn đặt hàng hoặc phụ lục đính kèm, Gido thực hiện việc nhận hàng ở một địa điểm trên lãnh thổ Nước sở tại về một địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc Bên Sử dụng Dịch vụ/nhà cung cấp của Bên Sử dụng Dịch vụ sẽ thực hiện việc gửi Hàng hoá đến Kho nhận hàng của Gido tại Nước sở tại.

Để tránh hiểu lầm, Gido có quyền ký Hợp đồng với bất kỳ một bên Vận chuyển thứ ba nào khác để thực hiện việc vận chuyển Hàng hoá tại bất kỳ giai đoạn nào trong suốt quá trình thực hiện Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn và ký hợp đồng hợp tác với đối tác vận chuyển thực hiện việc vận chuyển từ kho của Gido ở Nước sở tại về kho của Gido ở Việt Nam, đối tác thực hiện thủ tục thông quan Hàng hóa.

 • Bên Sử dụng Dịch vụ cam kết rằng Hàng hóa trước khi được chuyển giao sang cho Gido đã được hoàn tất mọi giao dịch liên quan với nhà cung cấp/nhà sản xuất của Hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn việc mua hàng, thanh toán giá trị Hàng hóa, tính hợp pháp của Hàng hóa và các nội dung khác liên quan.
 • Bên Sử dụng Dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro liên quan đến an toàn của việc vận chuyển Hàng hóa tại giai đoạn trước khi chuyển giao đến kho của Gido tại Nước sở tại theo quy định tại Hợp đồng này.
 1. Dịch Vụ Phần Mềm

Để đảm bảo việc thực hiện Dịch vụ, Bên Sử dụng Dịch vụ có nghĩa vụ khởi tạo Đơn hàng theo yêu cầu trên hệ thống theo hướng dẫn của Gido trên website https://gido.vn/ hoặc phụ lục đính kèm.

Khi khởi tạo Đơn hàng, Bên Sử dụng Dịch vụ đảm bảo thực hiện đúng quy trình và cung cấp đầy đủ thông tin theo trường thông tin trên hệ thống. Tùy từng thời điểm, từng yêu cầu về Dịch vụ sử dụng, các trường thông tin trêm hệ thống bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Hàng hóa (nội dung Hàng hóa, khối lượng, kích thước, nguồn gốc xuất xứ), thông tin về người gửi và người nhận Hàng, tracking number, các thông tin liên quan khác theo yêu cầu của hệ thống.

 1. Phí Dịch vụ

Bảng giá Phí Dịch vụ bao gồm Phí dịch vụ kho bãi, Phí dịch vụ vận chuyển, Phí dịch vụ phần mềm và Phí hỗ trợ được thể hiện tại phụ lục đính kèm.

Phí Dịch vụ này có thể được thay đổi tùy từng thời điểm và tình hình vận chuyển trên thị trường (Phí Dịch vụ này đã bao gồm VAT).

 1. Thông Tin về Đơn Hàng

Các thông tin cơ bản của Đơn hàng bao gồm thông tin về Hàng hóa, thông tin về người gửi và người nhận Hàng, tracking number, các thông tin liên quan khác theo yêu cầu của hệ thống.

 • Trường hợp Hàng hóa được gửi trực tiếp đến Kho Gido tại Nước sở tại bởi Bên Sử dụng Dịch vụ hoặc nhà cung cấp của Bên Sử dụng Dịch vụ thì các thông tin cơ bản cần có gồm (i) mã khách hàng do Gido cấp để đăng nhập vào hệ thống; (ii) mã tracking number của đơn vị vận chuyển Nước sở tại; và (iii) thông tin Hàng hóa.

Trong trường hợp Bên Sử dụng Dịch vụ không cung cấp hoặc cung cấp sai mã tracking number, hoặc mã tracking number trên Hàng hóa và mã tracking number trên hệ thống Gido không khớp hoặc không thể tra được thì Gido được quyền từ chối nhận đơn hàng đó (“Lỗi mã tracking number”).

Trường hợp Hàng hóa đã nhận vào kho nhưng sau đó mới phát hiện mã tracking number bị sai hoặc không khớp thì Bên Sử dụng Dịch vụ có nghĩa vụ cập nhật lại mã số tracking number chính xác, trường hợp này, Gido sẽ tính thêm phụ phí lưu kho theo chính sách của Gido cho đến khi Bên Sử dụng Dịch vụ đã cập nhật lại đúng thông tin chính xác. Quá 15 (mười lăm) ngày từ ngày Gido thông báo về Lỗi mã tracking number trên hệ thống Gido hoặc qua email hoặc liên hệ qua điện thoại nhưng Bên Sử dụng Dịch vụ chưa cập nhật lại thông tin đúng thì Bên Sử dụng Dịch vụ có nghĩa vụ nhận lại Hàng hóa tại Kho của Gido tại chậm nhất vào thời hạn cập nhật thông tin cuối cùng theo đúng quy trình nhận lại và hoàn trả hàng của Gido tại từng thời điểm. Sau thời gian này, Gido từ chối giải quyết và được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan đến an toàn của Hàng hóa mà Bên Sử dụng Dịch vụ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì liên quan. Để tránh các rủi ro liên quan, khi sử dụng Dịch vụ, Bên Sử dụng Dịch vụ có nghĩa vụ theo dõi tình trạng Đơn hàng trên hệ thống của Gido thường xuyên.

 • Trường hợp Gido nhận Hàng tại một địa chỉ do Bên Sử dụng Dịch vụ chỉ định tại Nước sở tại thì các thông tin cơ bản gồm (i) thông tin của đơn vị thực hiện việc giao Hàng hóa cho Gido – bao gồm địa chỉ nhận Hàng, tên và số điện thoại người giao; (ii) thông tin về hàng hoá; (iii) các kiện hàng khi gửi đã được dán các mã nhận diện (bao gồm mã số và mã barcode/ QR code) theo hệ thống của Gido.

Trường hợp Gido đến nhận Hàng thì Bên Sử dụng Dịch vụ đảm bảo rằng người được Bên Sử dụng Dịch vụ chỉ định giao hàng cho Gido phải có mặt đúng thời gian và địa điểm đã thống nhất trước đó, đồng thời, đảm bảo Hàng hóa đúng và chính xác đúng như thông tin Bên Sử dụng Dịch vụ cung cấp. Trong mọi trường hợp Gido có quyền nhưng không có nghĩa vụ đồng kiểm về nội dung Hàng hóa tại thời điểm nhận bàn giao.

Gido bảo lưu quyền từ chối vận chuyển đơn hàng đó về Việt Nam mà không phải bồi thường hay hoàn trả bất kỳ phí dịch vụ nào trong trường hợp Bên Sử dụng Dịch vụ thực hiện sai quy trình, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện sai thao tác, không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc cung cấp thông tin chưa chính xác. Một số lỗi thường gặp trong quá trình tạo đơn hàng: cung cấp sai mã tracking number của đơn hàng vận chuyển từ nhà sản xuất đến địa chỉ nhận hàng của Gido ở Nước sở tại, cung cấp sai thông tin về loại hàng hoá, giá trị hàng hoá, hoặc khối lượng, kích thước Hàng hóa…. Khi xảy ra sự việc, Bên Sử dụng Dịch vụ còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Gido, bao gồm các khoản tiền phạt vi phạm hành chính mà Gido phải chịu, các thiệt hại trực tiếp và gián tiếp mà Gido phải gánh liên quan đến Bên Sử dụng Dịch vụ hoặc đơn hàng.

 1. Giấy Tờ Pháp Lý

Hàng hoá trong suốt quá trình thực hiện Dịch vụ bởi Gido thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên Sử dụng Dịch vụ, Gido chỉ là đơn vị thực hiện Dịch vụ theo yêu cầu. Bên cạnh đó, Gido hiểu rằng khi Hàng hóa được gửi cho Gido đã có đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn Invoice, bảng kê và các chứng từ khác mà pháp luật Nước sở tại và Việt Nam quy định. Trong mọi trường hợp, Gido có quyền nhưng không có nghĩa vụ kiểm tra về giấy tờ pháp lý đi kèm đối với từng loại hoặc từng kiện Hàng, tuy nhiên, khi có yêu cầu từ Gido thì Bên Sử dụng Dịch vụ và nhà cung cấp của Bên Sử dụng Dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ liên quan cho Gido.

 1. Quy Định Liên Quan Đến Hàng Hóa Giao Nhận

Quy định đối với hàng hóa khi gửi phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh, vận chuyển theo quy định của pháp luật Nước sở tại và Việt Nam.
 • Hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa nằm ngoài phạm vi vận chuyển của Gido được quy định tại Website https://gido.vn/.
 • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định pháp luật theo quy định tại Mục 6 Điều khoản Sử dụng Dịch vụ.
 • Được đóng gói đúng quy cách, tính chất của từng mặt hàng.

Các Hàng hóa nằm ngoài phạm vi cung ứng Dịch vụ của Gido:

Gido từ chối thực hiện Dịch vụ đối với:

 • Các sản phẩm là điện thoại, máy tính bảng, laptop, PC, máy đọc sách, SmartWatch, Máy chụp hình, máy quay phim, thức ăn tươi sống, đồ uống có cồn (rượu, bia các loại), thuốc, thực phẩm chức năng bị cấm lưu hành.
 • Các hàng hóa bị cấm, hạn chế kinh doanh, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định pháp luật của Việt Nam và Nước sở tại.
 • Các hàng hóa khác được thể hiện tại: https://gido.vn/danh-muc-hang-khong-nhan-mua-ho-va-van-chuyen/
 1. Thời Gian Và Phạm Vi Thực Hiện Dịch Vụ

Thời gian thực hiện Dịch vụ phụ thuộc vào gói Dịch vụ mà Bên Sử dụng Dịch vụ lựa chọn.

Gido cung ứng Dịch vụ trong phạm vi giữa Nước sở tại và nước CHXHCN Việt Nam.

Trường hợp có sự thay đổi các nội dung liên quan, Gido sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho Bên sử dụng Dịch vụ trước 07 (bảy) ngày làm việc.

 1. Các Trường Hợp Gido Được Quyền Từ Chối Nhận Hàng Hóa Và Từ Chối Cung Ứng Dịch Vụ

Ngoài một số điều khoản cụ thể được quy định riêng, Gido được quyền từ chối cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa ngay lập tức hoặc được quyền không thực hiện dịch vụ cho Bên Sử dụng Dịch vụ, đồng thời Gido được quyền chấm dứt Hợp đồng mà không cần báo trước khi xảy ra một các trường hợp sau:

 • Lỗi từ Bên sử dụng Dịch vụ – bao gồm nhưng không giới hạn việc Bên Sử dụng Dịch vụ vi phạm pháp luật, Bên Sử dụng Dịch vụ cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin bắt buộc trên các trường thông tin tạo đơn trên hệ thống, Bên Sử dụng Dịch vụ thực hiện sai quy trình tạo đơn hàng, Bên Sử dụng Dịch vụ vi phạm quy định về thanh toán hoặc số tiền trong tài khoản không đủ để sử dụng Dịch vụ, có sự không trung thực từ Bên Sử dụng Dịch vụ hoặc Hàng hóa trước hoặc trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Bên Sử dụng Dịch có dấu hiệu lừa đảo;
 • Lỗi liên quan đến Hàng hóa – bao gồm nhưng không giới hạn Hàng hóa không đảm bảo đủ hoặc không đúng các điều kiện quy định tại Mục 7 Điều khoản Sử dụng Dịch vụ (Hàng hóa thuộc danh mục Hàng cấm/hạn chế kinh doanh/vận chuyển, hàng không vận chuyển của Gido), Hàng hóa chưa được đóng gói đầy đủ, Hàng hóa không có hóa đơn – chứng từ kèm theo, Hàng hóa được gửi có khả năng gây mùi đến các loại Hàng hóa khác (như cá khô, sầu riêng), Hàng hóa có tính chất dễ bị hư hỏng trong thời gian ngắn (như thực phẩm đóng hộp, thực phẩm các loại), xảy ra trường hợp nhà cung cấp hoặc người nhận khiếu nại về Bên Sử dụng Dịch vụ hoặc Hàng hóa liên quan, Hàng hóa của Bên Sử dụng Dịch vụ có dấu hiệu lừa đảo;
 • Lỗi liên quan đến đơn hàng – bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin bắt buộc trên Đơn hàng (thông tin liên quan đến nhận hàng tại Nước sở tại hoặc các thông tin giao hàng đầu cuối tại nước Việt Nam, thông tin liên quan đến hàng hóa) không chính xác, chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng, yêu cầu thực hiện Dịch vụ nằm ngoài chính sách của Gido được thể hiện trên website https://gido.vn/, giao nhận Hàng hóa được thực hiện ngoài phạm vi hoặc thời gian thực hiện Dịch vụ của Gido.

Trong trường hợp này, Bên Sử dụng Dịch vụ vẫn phải thanh toán Phí Dịch vụ phát sinh cho Gido.

 1. Quyền và nghĩa vụ chung của Các bên
 • Tuân thủ đúng quy định tại Hợp đồng này và các văn bản đính kèm.
 • Một Bên được quyền giới thiệu, quảng bá, truyền thông Bên còn lại trên website của Bên đó như một đối tác, khách hàng chiến lược, trừ trường hợp Bên được giới thiệu, quảng bá không đồng ý bằng văn bản.

Để tránh hiểu nhầm, điều này được hiểu là việc quảng bá này nhằm truyền thông cho việc hợp tác giữa Các bên, không tạo nên quyền được tự do sử dụng tên thương hiệu của Bên còn lại với mục đích khác.

 • Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên còn lại vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nghĩa vụ tại Hợp đồng.
 1. Nghĩa vụ của Gido

Trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này và theo quy định pháp luật, Gido có nghĩa vụ:

 • Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin về Dịch vụ cung ứng, Cước Phí Dịch Vụ đã cung ứng cho Bên sử dụng Dịch vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, các thông tin liên quan khác (nếu có).
 • Hướng dẫn Bên sử dụng Dịch vụ sử dụng và thực hiện đúng các quy định, quy trình cung ứng Dịch vụ.
 • Đảm bảo chất lượng Dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn đã công bố và thoả thuận giữa Các bên. Công bố rõ, kịp thời với đại diện Bên sử dụng Dịch vụ các phương án, biện pháp xử lý trong trường hợp Gido không hoàn thành việc cung ứng Dịch Vụ không đúng như cam kết.
 • Gido chỉ hoàn trả hàng trực tiếp cho Bên Sử dụng Dịch vụ mà không không hỗ trợ hoàn trả lại Hàng hóa cho nhà cung cấp, bên bán hàng hoặc bất kỳ bên thứ bao nào khác, đồng thời, Bên Sử dụng Dịch vụ vẫn phải thanh toán tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến Hàng hóa khi Hàng hóa đã được gửi đến kho nhận hàng ở Nước sở tại căn cứ trên đơn hàng của Bên Sử dụng Dịch vụ. Việc hoàn trả Hàng hóa được thực hiện tại Kho của Gido tại Nước sở tại.
 • Tiếp nhận, giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết mọi khiếu nại của Bên sử dụng Dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ của Gido.
 1. Quyền Và Nghĩa Vụ Bên Sử Dụng Dịch Vụ

Trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này và theo quy định pháp luật, Bên Sử dụng Dịch vụ có nghĩa vụ:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin Hàng hóa cho Gido, bao gồm nhưng không giới hạn tên sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, thông tin nhà cung cấp, hóa đơn (Invoice) và bảng kê (packing list), và các chứng từ khác liên quan đến Hàng hóa, trường hợp đơn hàng mua online và vận chuyển đến kho Gido tại Nước sở tại thì phải có mã tracking number của đơn vị vận chuyển nội địa (ví dụ ZTO), và các thông tin khác theo yêu cầu của hệ thống hoặc Gido.
 • Đối soát và thanh toán Phí Dịch vụ phát sinh theo quy định tại phụ lục Hợp đồng đính kèm.
 • Phối hợp với Gido trong việc thực hiện việc kiểm tra Hàng hóa khi Gido có yêu cầu.
 • Bằng chi phí của mình, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến (i) tranh chấp về nguồn gốc Hàng hóa với bên thứ ba bất kỳ; hoặc (ii) khiếu nại của người nhận về việc Hàng hóa không đúng yêu cầu. Đồng thời, Bên Sử dụng Dịch vụ sẽ bồi thường thiệt hại thực tế cho Gido và bên thứ 3 có liên quan khi thiệt hại xảy ra có nguồn gốc từ Bên sử dụng Dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 • Bên Sử dụng Dịch vụ hiểu và đồng ý rằng, địa chỉ kho nhận hàng tại Nước sở tại có thể thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ (Gido sẽ thông báo trước cho Bên Sử dụng Dịch vụ trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi có sự thay đổi về địa chỉ kho thông qua email, sms và thông báo trên website/ app tạo đơn hàng app.gido.vn.).
 • Bên Sử dụng Dịch vụ đảm bảo rằng Hàng hóa mà Bên Sử dụng Dịch vụ đã mua sẽ được giao trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày tạo Đơn hàng trên Hệ thống. Trong trường hợp quá thời hạn này mà Hàng hóa chưa được giao đến cho Gido tại Nước sở tại và Gido đã thay đổi địa chỉ kho nhận hàng, dẫn đến Hàng hóa bị thất lạc, Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường liên quan đến các đơn hàng này.
 • Không phụ thuộc vào thời hạn của Hợp đồng này, Bên Sử dụng Dịch vụ phải chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến Hàng hóa được giao theo quy định tại Hợp đồng này.
 • Không được chuyển nhượng một phần hay toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình tại Hợp đồng này cho bên thứ ba bất kỳ.
 • Trường hợp Bên Sử dụng Dịch vụ vi phạm các điều khoản Hợp đồng hoặc vi phạm quy định pháp luật (pháp luật nước Việt Nam hoặc của Nước sở tại) dẫn đến việc Gido bị thiệt hại thì Bên Sử dụng Dịch vụ phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại xảy ra cho Gido, bao gồm các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Gido phải đền bù cho các hoặc đối tác của Gido liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ cho Bên Sử dụng Dịch vụ.

Đồng thời, Bên Sử dụng Dịch vụ cam kết sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho Gido được tránh khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, kiện tụng, yêu cầu, đánh giá, hay phán quyết đòi quyền lợi, và bất cứ hay tất cả các thua thiệt, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí luật sư, chi phí kế toán và các chi phí điều tra trong phạm vi pháp luật cho phép) và không bị thiệt hại từ hoặc phát sinh liên quan tới bất cứ hoạt động, hành động hay thiếu sót nào của Bên Sử dụng Dịch vụ hay bất cứ nhân viên, đại lý trong việc thực thi các quyền của Gido hay việc thực hiện hay tuân thủ các trách nhiệm của Bên Sử dụng Dịch vụ theo Hợp đồng này.

 • Hợp đồng sẽ chấm dứt nếu Bên Sử dụng Dịch vụ không đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Trong 15 (mười lăm) ngày liên tục mà Bên Sử dụng Dịch vụ không phát sinh bất cứ giao dịch nào, trong trường hợp này, Bên Sử dụng Dịch vụ vẫn phải thanh toán Phí Dịch vụ vượt trội phát sinh (nếu có).
 • Tổng Phí Dịch vụ hàng tháng (sau khi chiết khấu và đã có VAT) không đạt mức tối thiểu 5.000.000 VND (năm triệu đồng) hoặc một giá trị khác theo chính sách của Gido từng thời điểm.
 1. Miễn trừ trách nhiệm

Bên Sử dụng Dịch vụ thừa nhận và đồng ý Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm và sẽ vô can đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Bên Sử dụng Dịch vụ và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi Gido và Các bên được bồi thường của Gido liên quan đến Hàng hóa được gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến:

 • Sự không tuân thủ bởi Bên Sử dụng Dịch vụ bất kỳ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, giấy phép lưu hành sản phẩm (đối với các hàng hóa kinh doanh có điều kiện); bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay).
 • Sự không tuân thủ bởi Bên Sử dụng Dịch vụ bất kỳ thỏa thuận nào về sử dụng Dịch vụ của Gido, hoặc bất kỳ quy định, chính sách nào của Gido (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi Hàng hóa nằm ngoài phạm vi nhận vận chuyển của Gido, địa chỉ giao hoặc nhận Hàng hóa không thuộc phạm vi cung ứng Dịch vụ của Gido, Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa không được vận chuyển qua đường hàng không; Bên Sử dụng Dịch vụ không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định hoặc theo chính sách của Gido trên website của Gido).
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động nào của Bên Sử dụng Dịch vụ, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp việc cung cấp, kê khai thông tin về Hàng hóa không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Hàng hóa không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của Gido, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin nhận, giao hàng không đúng hoặc thiếu sót; Bên Sử dụng Dịch vụ không có chứng từ chứng minh Hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng; Bên Sử dụng Dịch vụ không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ).
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động của một bên thứ ba, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp hàng hóa bị cướp, giật; hư hỏng, mất mát gây ra bởi Người nhận; hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp màu sắc, kích cỡ, chất liệu sản phẩm không đúng với hình ảnh, thông tin được cung cấp bởi người bán hàng hoặc nhà sản xuất; chuyến bay chậm trễ hoặc bị hủy; bị cơ quan chức năng kiểm tra trên đường vận chuyển; Hàng hóa bị hư hỏng do lỗi vận chuyển của nhà sản xuất hoặc đơn vị vận chuyển mà Bên Sử dụng Dịch vụ chỉ định).
 • Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Hàng hóa.
 • Thiệt hại xảy ra sau khi Gido đã bàn giao hàng hóa cho Bên Sử dụng Dịch vụ hoặc người nhận.
 • Bên Sử dụng Dịch vụ từ chối nhận lại Hàng hóa hoặc Gido không liên hệ được với Bên Sử dụng Dịch vụ sau khi Gido đã thực hiện giao trả lại Hàng hóa đúng quy trình tại Phụ lục đính kèm Hợp đồng này. Trong trường hợp này, Bên Sử dụng Dịch vụ thừa nhận và đồng ý rằng Gido sẽ có quyền giữ Hàng hóa trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau khoảng thời gian này, Bên Sử dụng Dịch vụ thừa nhận và đồng ý rằng Bên Sử dụng Dịch vụ đã từ bỏ mọi quyền và quyền yêu cầu và Gido sẽ được miễn trừ khỏi mọi yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện liên quan đến Hàng hóa.
 • Trong trường hợp một phần thiệt hại, tổn thất xảy ra do Bên Sử dụng Dịch vụ vi phạm, Bên Sử dụng Dịch vụ thừa nhận và đồng ý sẽ từ bỏ quyền yêu cầu đối với, và Gido sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho, phần thiệt hại, tổn thất tương ứng với mức độ thiệt hại do Bên Sử dụng Dịch vụ gây ra.
 • Người nhận không có ý kiến gì khi nhận Hàng, cụ thể:
  • Tại thời điểm nhận Hàng, người nhận hàng không có ý kiến hay khiếu nại về số lượng kiện Hàng đã nhận.
  • Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến về Hàng hóa nhận được liên quan đến các nội dung khác.
 • Các thiệt hại xảy ra mà không phải do lỗi của Gido, nhân viên của Gido hoặc các bên nhà thầu được chỉ định của Gido.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam, pháp luật Nước sở tại và các quốc gia có liên quan – bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, lũ lụt, đình công, bạo động, khủng bố, sự thay đổi của chính sách vận chuyển của hãng hàng không liên quan, sự thay đổi của chính sách pháp luật.