NHẬP HÀNG QUỐC TẾ – ĐÓN ĐẦU XU THẾ

Với Dịch vụ Vận chuyển hàng hóa chuyên biệt cho hàng lẻ (LCL/ LTL)

từ Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.