Gido Hướng Dẫn Ghi Chú Khi Đặt Hàng Mỹ Trên Amazon

Khi tạo đơn hàng trên hệ thống báo giá Gido, bạn gặp trường hợp đơn hàng bị hủy. Một trong nhiều lí do đơn hàng bị hủy là do phần ghi chú của đơn hàng cung cấp không đủ thông tin. Vậy ghi chú đơn hàng thế nào để nhận được báo giá khi đặt hàng Mỹ trên Amazon.

Gido Hướng Dẫn Ghi Chú Khi Đặt Hàng Mỹ Trên Amazon

1. Ghi chú nhà cung cấp

Một sản phẩm trên Amazon sẽ có nhiều nhà cung cấp, mỗi nhà cung cấp tương ứng với mức giá và chính sách vận chuyển hàng khác nhau. Vì thế, khi đặt hàng Mỹ trên Amzon và tạo đơn hàng trên hệ thống báo giá của Gido bạn cần ghi chú tên nhà cung cấp.

đặt hàng mỹ

Đặt mua hàng Mỹ trên Amzon.

đặt hàng mỹ

Copy đường link sản phẩm và dán vào “Nhập link sản phẩm” trong phần tạo đơn hàng.

đặt hàng mỹ

Bạn nhấp vào nút màu vàng “See All Buying Option” để lựa chọn nhà cung cấp cho đơn hàng của mình.

đặt hàng mỹ

Sản phẩm được bán trên Amazon được cung cấp bởi nhiều Seller

đặt hàng mỹ

Bạn chọn tên nhà cung cấp và dán vào phần “Ghi chú mua sản phẩm”.

2. Ghi chú size và màu sắc

Nếu đặt mua hàng Mỹ trên Amazon đôi khi chỉ có một nhà cung cấp, bạn không cần ghi chú chọn nhà cung cấp mà ghi chí cần chọn size và màu sắc.

đặt hàng mỹ

Không tìm thấy “Other Seller on Amazon” có nghĩa là đôi giày trên chỉ có một nhà cung cấp

đặt hàng mỹ

Giày dép và quần áo sẽ có size và màu sắc, vì thế bạn cần lưu ý và bổ sung vào ghi chú đơn hàng.

3. Gộp nhiều đơn hàng cùng 1 lúc

Hệ thống báo giá Gido chỉ cho phép 1 link sản phẩm/đơn hàng, bạn muốn gộp hai sản phẩm với hai đường link khác nhau. Hoặc gộp nhiều đơn hàng với 1 đường link sản phẩm giống nhau khi số lượng vượt hạn mức 10 sản phẩm/đơn hàng. Vậy bạn cần phải làm sao?

đặt hàng mỹ

Ghi chú “Gộp n đơn” với n là số đơn muốn gộp

đặt hàng mỹ

Ghi chú “Gộp n đơn” với n là số đơn muốn gộp

Gido chúc bạn sẽ thuận lợi khi tạo đơn hàng trên hệ thống báo giá Gido!