Digital Forwarding Platform

Gido là nền tảng vận chuyển xuyên biên giới dành riêng cho hàng thương mại điện tử (ecommerce parcels) và hàng lẻ (LCL, hàng consol) đầu tiên tại Việt Nam, giúp kết nối giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới với đơn vị dịch vụ vận chuyển (Freight Forwarder).

Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, Gido xây dựng hệ thống theo dõi trạng thái kiện hàng/sản phẩm trong suốt toàn trình vận chuyển, giúp cho tất cả các bên tham gia biết được tình trạng kiện hàng/sản phẩm của mình một cách

Minh Bạch – Chính Xác – Chi Tiết Đến Từng Sản Phẩm 

Đăng ký tư vấn

Nhập hàng số lượng về kinh doanhMua về để sử dụng/quà tặng

Vận chuyển hộMua và vận chuyển hộ