Phí Bảo Hiểm & Chính Sách Bồi Thường Của Gido

Bảo hiểm hàng hóa luôn là vấn đề được khách hàng quan tâm hàng đầu tại Gido khi sử dụng dịch vụ mua hộ, vận chuyển hàng xuyên biên giới, giao nhận nội địa…Gido có những quy định cụ thể về chính sách bồi thường hàng hóa bị hư hỏng và thất lạc trong quá trình vận chuyển.

I. Phí dịch vụ bảo hiểm hàng hóa

Gido khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm hàng hóa trong lúc tạo đơn hàng trên hệ thống app.gido.vn để đảm bảo quyền lợi của mình. Phí dịch vụ bảo hiểm bằng 5% giá trị đơn hàng.

Lưu ý:

Phí bảo hiểm đã bao gồm 10% VAT và không áp dụng với khách hàng là các Sàn giao dịch Thương mại Điện tử. Đối với các Sàn giao dịch Thương mại Điện tử các bên sẽ thỏa thuận theo từng hợp đồng riêng.
• Bảo hiểm hàng hóa nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho khách hàng khi xảy ra thiệt hại, hư hỏng, mất mát. Quy định cụ thể về việc bồi thường, khách hàng tham khảo chi tiết mục “Trách nhiệm bồi thường của Gido”.
• Phí bảo hiểm không bắt buộc khi sử dụng các dịch vụ của Gido.

II. Trách nhiệm bồi thường của Gido

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của Gido, chính sách đền bù và bồi thường sẽ được công ty thực hiện dựa vào việc khách hàng có mua bảo hiểm hàng hóa cho đơn hàng bị thiệt hại thuộc hai trường hợp dưới đây. Nếu tình huống phát sinh ngoài quy định, Gido sẽ cùng khách hàng tiến hành thỏa thuận ổn thỏa đến khi thống nhất để tiến hành các bước tiếp theo.
• Thất lạc và mất hàng hóa do quá trình vận chuyển.
• Hàng hóa hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

(i) Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường tối đa là 100% giá trị những sản phẩm bị mất, thất lạc, hư hỏng trong quá trình chuyển nhưng không quá 2.000.000VNĐ/sản phẩm.

Để tiến hành các thủ tục bồi thường, Quý khách vui lòng cung cấp cho Gido những chứng từ và thông tin sau: Biên nhận gửi hàng (receipt) của nhà cung cấp có ghi giá trị, trọng lượng kiện hàng, thông tin nhận hàng gồm mã khách hàng và địa chỉ kho của Gido. Mã Tracking đơn hàng.

(ii) Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá

Trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa. Nếu hàng hóa bị mất, thất lạc, hư hỏng trong quá trình vận chuyển thì việc bồi hoàn sẽ được căn cứ trên các tổn thất thực tế nhưng không vượt quá trách nhiệm tối đa của Gido đối với hàng hóa đó (bằng 9 SDR hay giá trị tiền tệ khác tương đương theo quy định của Luật Bưu chính, Nghị định 47/2011/NĐ-CP).

2.1 Lưu ý chung về chính sách bồi thường

– Gido chỉ bồi thường cho khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ, trong mọi trường hợp Gido không bồi thường cho cá nhân hay tổ chức khác được ủy thác bởi khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ.
– Giá trị bồi thường trong các trường hợp trên đã bao gồm hoàn trả lại cước phí dịch vụ đã sử dụng.
Trong mọi trường hợp không xác định được giá trị của sản phẩm/đơn hàng: Bồi thường 04 (bốn) lần cước phí dịch vụ.
– Trừ các trường hợp bất khả kháng, các trường hợp được quy định tại mục “Miễn trừ trách nhiệm bồi thường của Gido” và các trường hợp khác không thuộc về lỗi Gido, trong trường hợp đơn hàng giao tới tay khách hàng bị trễ so với thời gian Gido đã cam kết thì Gido sẽ miễn phí cước phí dịch vụ của đơn hàng bị chậm đó.

2.2 Thời hạn bồi thường

– Sau khi các bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại theo quy định trên, bên bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin (hình ảnh, chứng từ) có liên quan đến việc bồi thường cho bên còn lại.
– Bên gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường cho bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy thông tin có liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, bên gây thiệt hại phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

III. Miễn trừ trách nhiệm bồi thường của Gido

3.1 Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thuờng thiệt hại bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát như sau:

– Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
– Khách hàng không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa.
– Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ.
– Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền.
– Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định, cụ thể:

  • Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp quá thời gian khiếu nại đối với hàng hóa mà trước đó Gido không nhận được bất kỳ khiếu nại nào qua kênh khiếu nại chính thống, cụ thể:
  1. Quá 01 (một) tháng đối với trường hợp khiếu nại về hàng hóa bị hư hỏng và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến hàng hóa.
  2. Quá 06 (sáu) tháng đối với trường hợp khiếu nại về việc mất gói hàng/kiện hàng, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố.
  • Người khiếu nại không phải là khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ của Gido (người khiếu nại không phải là người thanh toán cước phí đơn hàng).
  • Khiếu nại không được gửi đến đúng kênh tiếp nhận khiếu nại đã được truyền thông trước đó.
  • Khách hàng thực hiện khiếu nại không đúng quy trình đã công bố.

– Hàng hóa bị cướp, giật hoặc hư hỏng bởi người nhận là khách hàng hoặc nhà cung cấp đã chỉ định và xuất phát từ lỗi của khách hàng hoặc nhà cung cấp.
– Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ người bán hàng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn màu sắc, kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà bên bán hàng đã cung cấp.
– Trường hợp Gido đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng khách hàng từ chối nhận lại hàng hoặc Gido  không liên hệ được với khách hàng thì Gido sẽ giữ hàng trong vòng 01 (một) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau thời gian này, Gido sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam, hàng hóa kiểm tra bởi Cơ quan chức năng.
– Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do khách hàng vi phạm thì Gido được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng gây ra.

3.2 Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm do trễ thời gian toàn trình trong các trường hợp sau:

– Do nguyên nhân khách quan, do chuyến bay bị chậm trễ, hủy chuyến hoặc cơ quan chức năng giữ lại hàng hóa để kiểm tra, thẩm định.
– Trường hợp Gido đã giao hoặc trả hàng hóa tối đa 03 (ba) lần nhưng người nhận hoặc người gửi hẹn lại hoặc từ chối nhận hàng thì Gido sẽ được miễn trừ trách nhiệm về việc trễ thời gian toàn trình.
– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam, hàng hóa kiểm tra bởi Cơ quan chức năng.
– Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do khách hàng vi phạm thì Gido được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng gây ra.